Verksamhetsberättelse 2010

JANUARI

I januari ordnade festkommitté den traditionella julgransplundringen för alla barn i Ormaryd .

Samhällsföreningen skrev en skrivelse till kommunen med missnöje över sen snöröjning på de kommunala gatorna. Vi fick skriftligt svar från Tekniska Serviceförvaltningen att de skulle ta kontakt med entreprenören och påtala detta.

Väntsalen i stationshuset stängdes under 2009 och samhällsföreningen påtalade då behovet av ett väderskydd på perrongen vid järnvägsstationen.  I januari 2010 kom väderskyddet äntligen på plats.

FEBRUARI

Under vintern kunde många barn och vuxna ägna sig åt skridskoåkning på den fina isen på näridrottsplatsen.  

I mars hade vi årsmöte med efterföljande mat och fick se och höra Erling Lundberg som Elvis.

MARS

APRIL

I april hade vi en städdag och vi startade i bygdegården med gemensam frukost.

Den sista april firade vi Valborg ihop med OIF och gick i fackeltåget till TT-vallen. Vi fick fin sång- och musikunderhållning och festkommittén ordnade med det alltid lika omtyckta lotteriet.  Kvällen avslutades med fyrverkerier.

MAJ

I maj var samhällsföreningen en av arrangörerna för en garageloppis med tipspromenad i Ormaryd.

JUNI -JULI –AUGUSTI

I början av sommaren hade markägare till badplatsen stängt av badplatsen eftersom han saknade överrenskommelse med kommunen.  Avtalet mellan markägaren och kommunen blev så småningom klart och den 22 juni kunde äntligen badplatsen öppna för alla badgäster.

Gräsklippningen på badplatsen och lekplatsen utfördes under hela sommaren (1maj – 31 augusti) i samhällsföreningens regi .

SEPTEMBER

Folkfesten i Ormaryd inleddes med en cykelorientering för barn och vuxna och alla som var med fick vara med i utlottningen av bl.a. cyklar.

Den planerade myskvällen med musik och pajbuffé fick ställas in pga. för få anmälda.

OKTOBER

I oktober anordnade festkommittén en gå-runt-fest. 40 festdeltagare var jättenöjda med arrangemanget!

NOVEMBER

I november var det dags för det årliga Halloweendiskot för barnen. Dans, lekar och gott att äta. I år var det fullt av ungar, ca 35 barn från 3-12 år.

Efter flera kontakter med vägverket så lagades äntligen svackan i vägen vid Äskenäs under hösten 2010.

DECEMBER

Inför advent hade vi traditionsenligt ”Gör din egen krans till advent”. Floristen Eva Grandin lärde oss att göra egna vackra kransar av naturmaterial.

Under året har vi haft 8 styrelsemöten och ett årsmöte.

Josefine Nordal, ordförande 

Åsa Friman, kassör

Lena Moberg, sekreterare

Anne-Lis Larsson, ledamot

Åsa Säll, ledamot

Ola Ohlin, ledamot 

Fredrica Persson, ersättare  

Mikael Johansson, ersättare

Vi arbetar för att skapa trivsel, gemenskap och utveckling i samhället.

Vi sköter om lekplatsen,

badplatsen, näridrottsplatsen

och sjöparken samt arrangerar aktiviteter för alla åldrar.

Ormaryds samhällsförening

Ormaryds Samhällsförening

   Styrelsen för Ormaryds Samhällsförening 2010