Ormaryds Samhällsförening

Lekplatsen

 

Josefine och Rickard Nordal 0381-80340

 

Tillsyn av lekredskap och skylten

Planera åtgärder inför städdagar

Kontakta styrelsen vid behov av åtgärder

Näridrottsplatsen

 

Michael Forsman 0381-80101

 

Plocka fram och undan mål och sarger

Spola is vintertid - se till att slangar och pump

ställs undan på våren

Planera åtgärder inför städdagar

Kontakta styrelsen vid behov av åtgärder

Badplatsen

 

Bengt Moberg 070-345 80 02

 

Lägga i och ta upp bryggor

Medverka vid den årliga besiktningen

Anslå rapporaterna från Miljö & Bygg

Planera åtgärder inför städdagar

Kontakta styrelsen vid behov av åtgärder

Flaggning

 

Gunilla Nors 0381-80206

 

Flaggning enligt almanackan

Båtplatsen

 

Bertil Lund 0381-80317

 

Tillsyn av bryggorna.

Planera åtgärder inför städdagar

Kontakta styrelsen vid behov av åtgärder

Grannsamverkan

 

Jonny Öggesjö 076-527 82 92

 

Huvudombud för grannsamverkan.

 

Festkommitté

 

Jonny Öggesjö 076-527 82 92

 

 

Ormaryds samhällsförening

Vi arbetar för att skapa trivsel, gemenskap och utveckling i samhället.

Vi sköter om lekplatsen,

badplatsen, näridrottsplatsen

och sjöparken samt arrangerar aktiviteter för alla åldrar.