Ormaryds Samhällsförening
Styrelse

  
  

 

Ormaryds Samhällsförening

 

 Verksamhetsberättelse 2011

 

 

JANUARI

I januari ordnade festkommitté den traditionella julgransplundringen för alla barn i Ormaryd .

 

FEBRUARI

Under vintern kunde många barn och vuxna ägna sig åt skridskoåkning på den fina isen på näridrottsplatsen.

Samhällsföreningen skrev en skrivelse till kommunen angående problem med dagvattenbrunnarna på Nyponstigen.

 

MARS

I mars hade vi årsmöte och serverade ostkaka till alla som kom.

 

APRIL

Den sista april firade vi Valborg ihop med OIF och gick i fackeltåget till TT-vallen. Vi fick fin sång- och musikunderhållning och festkommittén ordnade med det alltid lika omtyckta lotteriet.  Kvällen avslutades med fyrverkerier.

 

MAJ

I maj hade vi en arbetsdag och vi startade i bygdegården med gemensam frukost. Vi fick en hel del gjort bl.a. lade vi i badbryggan, lagade trasiga golvplankor i badhytterna samt ändrade och rengjorde bryggorna i sjöparken.

 

JUNI - JULI – AUGUSTI

Gräsklippningen på badplatsen och lekplatsen utfördes under hela sommaren (1maj – 31 augusti) i samhällsföreningens regi. Samhällsföreningen såg även till att vi hade fina blommor vid infarterna till samhället och i år har samhällsföreningen också investerat i nya fina lådor att sätta blommorna i.

 

SEPTEMBER

I september hade vi ännu en arbetsdag som vi startade i bygdegården med gemensam frukost.

Vi tog upp bryggan och röjde en del träd och buskar vid badplatsen.

 

OKTOBER

Gåruntfesten blev tyvärr inställd pga för få deltagare.

 

NOVEMBER

Under hela året har styrelsen utrett hur vi ska kunna förbättra vår badplats. Främst är det omklädningshytten som behöver åtgärdas. Vi har nu kommit fram till att det bästa är att riva den befintliga omklädningshytten och ersätta den med ett trädäck och omklädningsskydd. Vi fortsätter med planeringen av detta projekt under nästa år.

 

 

DECEMBER

Den 4:e december hade vi en adventsfest med Ehrling Lundberg, glögg, fika samt tomten.

  

Under året har vi haft 8 styrelsemöten och ett årsmöte.

 

Styrelsen för Ormaryds Samhällsförening 2011

 

Åsa Säll, ordförande 

Josefine Nordal, ledamot

Åsa Friman, kassör                                                       

Anne-Lis Larsson, ledamot

Lena Moberg, sekreterare                                             

Ola Ohlin, ledamot

Fredrica Persson, ledamot                                    

Bertil Lund, ersättare

Max Holmqvist, ersättare

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ormaryds samhälle © 2009 • web master • Terms Of Use