Ormaryds Samhällsförening

  
 

 

 

Ormaryds Blogg

Klicka här

  

 

                             Ormaryds Samhällsförening

 

Verksamhetsberättelse 2012

 

JANUARI

          Träd och buskar på badplatsen röjdes och fraktades bort för att få

          in mera sol och ljus.

          Planeringen inför bygget av trädäck på badplatsen, som påbörjades

          förra året, fortsatte under hela våren.

 

FEBRUARI

          Under vintern kunde många barn och vuxna ägna sig åt

          skridskoåkning på den fina isen på näridrottsplatsen.

 

MARS

          I mars hade vi årsmöte och serverade våfflor till alla som kom.

 

APRIL

          30 april firade ett 50-tal personer Valborgsmässoafton på TT-vallen.

          Efter fackeltåg och tändning av elden så höll Per Jonsson vårtal

          och 8 barn sjöng i kör under ledning av Simon Öder.

          Det fanns kaffe, korv och lotterier och kvällen avslutades med

          fyrverkerier.

 

MAJ

           1:a maj hade vi en arbetsdag och vi var ett 30-tal personer som

           startade i bygdegården med gemensam frukost. Vi krattade i

           lekparken och röjde i näridrottsplatsen samt påbörjade rivningen

          av den gamla omklädningshytten vid badplatsen . Efter avslutat

          arbete så grillade vi korv. Rivningen av omklädningshytterna

           fortsatte sedan under maj och juni vid ett antal arbetsdagar.

 

JUNI - JULI – AUGUSTI

           Den 30 juni startade bygget av trädäcket vid badplatsen.

           Under hela sommaren och hösten så hade vi ett antal

           arbetsdagar för att bygga på trädäcket. Alla arbetsdagar för

           rivning och bygge annonserades på hemsidan och med lappar på

           anslagstavlorna. Det var en mycket våt och regnig sommar

           och vi fick tyvärr avbryta arbetat många gånger pga. regn.

           Den blöta marken gjorde också arbetet svårare.

           När det var som blötast så körde en sopbil från NAV fast på

           badplatsen och orsakade skador på vägen och gräsmattan.

          NAV återställde skadorna under hösten.

 

          Gräsklippningen på badplatsen och lekplatsen utfördes

          under hela sommaren (1maj – 31 augusti) i samhällsföreningens regi.

          Samhällsföreningen såg även till att vi hade fina blommor

          vid infarterna till samhället.

 

                                                  SEPTEMBER

          Vi tog upp bryggan och fortsatte arbetet med att färdigställa

          trädäcket vid badplatsen

 

OKTOBER

         Styrelsen hade ett möte med en trafikplanerar på JLT där vi

         bl.a. tog upp Ormaryds behov av fungerande kollektivtrafik

         och att vi är mycket beroende av tågtrafiken. 

         Trafikplaneraren meddelade att inga indragningar av tågtrafiken

         var planerade.

 

NOVEMBER-DECEMBER

          Det visade sig att JLT dragit in morgontåget 7.10 mot Eksjö

          trots tidigare besked.

 

         Nässjö kommuns skolutredning presenterades.

         Samhällsföreningen valde att inte ta ställning men kommer

         att följa utvecklingen för att tillvarata Ormarydsbornas intressen.  

 

          Under året har vi haft 9 styrelsemöten och ett årsmöte.

         

          Styrelsen för Ormaryds Samhällsförening 2012

 

 

          Lena Moberg, ordförande                                             

 

          Fredrica Persson, ledamot                      

                                                                

          Ola Ohlin, ledamot

                     

          Josefine Nordal, ledamot

 

          Agneta Thörn, ledamot

 

          Bertil Lund, ersättare                                                                                        

 

          Max Holmqvist, ersättare

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Senaste Nytt »

 

 

 

 

Senaste Nytt »

 

 

 

 

Ormaryds samhälle © 2009 • web master • Terms Of Use