Ormaryds Samhällsförening


Ormaryds samhällsförening

Vi arbetar för att skapa trivsel, gemenskap och utveckling i samhället.

Vi sköter om lekplatsen,

badplatsen, näridrottsplatsen

och sjöparken samt arrangerar aktiviteter för alla åldrar.

Samhällsföreningens planerade aktiviteter 2020

Bygdegården

Om du vill boka bygdegården så ska du kontakta Barbro på tel. 80335.

Mer info finns här

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till samhällsföreningen ska betalas senast den sista mars.

Betala in på plusgiro 989791-9.

Avgiften är 75: - per person eller 125: - per familj.

Skriv namn på inbetalningen och gärna namn på alla i familjen

samt e-postadress

g till Ormaryds järnvägsstation


Tidtabellen för tågen finns härBuss till Ormarydsvägen/väg 40


Tidtabellen för buss nr 301 finns här


Felanmälan - vem gör vad?


Det är viktigt att alla anmäla fel och risker så snart som man upptäcker dem, så att den ansvariga kan åtgärda problemen. Det är dock inte lätt att veta vem som ansvarar för vad. Nedan följer ett försök till sammanställning:


Trafikverket: Har ansvar för Ormarydsvägan/Solavägen Länk med info om driftsentreprenören.


Nässjö kommun: Har bla ansvar för "sidogatorna" och belysningen på Solavägen och byrundan. Kommunen ansvarar för förskolan Filuren och äger också en del annan mark i samhället. Länk till Nässjö kommuns felanmälan.


Återvinningen: Om det är fullt eller skräpigt på återvinningen så ska du kontakta Fti. Återvinningsstationen i Ormaryd har id 15983. Länk till Fti.


Samhällsföreningen: Samhällsföreningen sköter lekplatsen, badplatsen, näridrottsplatsen och sjöparken. Samhällsföreningen får viss ersättning från Nässjö kommun för att utföra uppdragen. Länk till områdesansvariga.


Bygdegården: Bygdegården, Solavägen 34, sköts av bygdegårdsföreningen, länk till bygdegårdföreningen.


TT-vallen: TT-vallen sköts av Ormaryds IF, länk till OIF


Mer om Ormaryd


Wikipedia


Karta

Mars             Årsmöte

April              Valborg

Maj-Juni        Arbetsdag, fisketävling

Sommar        Skötsel av gräsytor + lekplats

September     ArbetsdagFolkmängd i Ormaryd  enligt SCB


år:              1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

folkmängd:   208   235  203   188   195  186   216   214   206  211