Arbetsdag

 

Höstens arbetsdag kommer att genomföras lördagen den 6 oktober. Vi startar 8.30 med gemensam frukost i bygdegården och avslutar med korvgrillning vid lunchtid.

Under dagen ska vi bl.a ta upp bryggan vid badplatsen och bygga ett tak på omklädningshytterna. Vi kommer även att kratta och göra fint på lekplatsen, klippa sly vid näridrottsplatsen och städa i bygdegården. Vi har beställt fint väder och alla är välkommna att hjälpa till efter egen förmåga

Fiberprojekt i Ormaryd.

Uppdaterad info 180916

 

Samhällsföreningen har efter kontakter med fiberföreningen Solberga-Flisby och IP Only fått besked att de inte kommer att klara att genomföra fiberinstallationen i Ormaryd inom rimlig tid.

Samhällsföreningen ser possitivt på fiberutbyggnad och tror att det är värdefullt för samhällets utveckling och vi har därför kontaktat Citynätet i Nässjö AB, som ägs av Nässjö kommun, för att höra vad de kan erbjuda oss i Ormaryd.

Citynätet hade ett välbesökt informations-möte här i Ormaryd den 10 september och de kommer att skicka ut ett erbjudande om fiberinstallation till fastigheterna i "centrala Ormaryd".

Se karta på vilka fastigheter som omfattas här.

För att projektet ska bli verklighet krävs en anslutningsgrad på ca 45 % enligt Citynätet.

 

 

Resultat Ormaryds fisketävling 2018.

1:a Joel, 2:a Sven samt Stig 3:a.

Grattis alla 3.

Väg 40

 

Trafikverket har nu en ny vägplan för ombyggnad av väg 40. Läs mer här.

Hör av dig senast 3 augusti till samhällsföreningen om du har synpunkter.

 

1/2 miljon idéer

 

 

Läs mer på hemsidan, 1/2 miljon idéer.

Medlemsavgift

 

Glöm inte att betala medlemsavgiften till Ormaryds samhällsförening.

Betala in på plusgiro 989791-9. Avgiften är 75: - per person eller 125: - per familj.

Skriv namn på inbetalningen och gärna namn på alla i familjen samt e-postadress.

 

Ormaryds samhällsförening

Vi arbetar för att skapa trivsel, gemenskap och utveckling i samhället.

Vi sköter om lekplatsen,

badplatsen, näridrottsplatsen

och sjöparken samt arrangerar aktiviteter för alla åldrar.