Informationsmöte om fiber i Ormaryd.

 

Samhällsföreningen har efter kontakter med fiberföreningen Solberga-Flisby och IP Only fått besked att de inte kommer att klara att genomföra fiberinstallationen i Ormaryd inom rimlig tid.

Samhällsföreningen ser possitivt på fiberutbyggnad och tror att det är värdefullt för samhällets utveckling och vi har därför kontaktat Citynätet i Nässjö AB, som ägs av Nässjö kommun, för att höra vad de kan erbjuda oss i Ormaryd.

 

Måndag den 10 september kl 19.00 i bygdegården kommer Citynätet och informerar om möjlig fiberutbyggnad i Ormaryd. Denna information gäller i första hand de boende i Ormaryds samhälle, men även installation på landsbyggden kan bli aktuell i ett senare skede. Exakt vilka adresser som kan bli aktuella den första omgången är inte helt klart men dessa hushåll kommer senare att få mera information i sina brevlådor. För att projektet ska bli verklighet krävs en anslutningsgrad på ca 45 % enligt Citynätet.

 

Resultat Ormaryds fisketävling 2018.

1:a Joel, 2:a Sven samt Stig 3:a.

Grattis alla 3.

Väg 40

 

Trafikverket har nu en ny vägplan för ombyggnad av väg 40. Läs mer här.

Hör av dig senast 3 augusti till samhällsföreningen om du har synpunkter.

 

1/2 miljon idéer

 

 

Läs mer på hemsidan, 1/2 miljon idéer.

Medlemsavgift

 

Glöm inte att betala medlemsavgiften till Ormaryds samhällsförening.

Betala in på plusgiro 989791-9. Avgiften är 75: - per person eller 125: - per familj.

Skriv namn på inbetalningen och gärna namn på alla i familjen samt e-postadress.

 

Ormaryds samhällsförening

Vi arbetar för att skapa trivsel, gemenskap och utveckling i samhället.

Vi sköter om lekplatsen,

badplatsen, näridrottsplatsen

och sjöparken samt arrangerar aktiviteter för alla åldrar.