Ormaryds Samhällsförening

Mars             Årsmöte

April Valborg

Maj-Juni Arbetsdag, fisketävling

Sommar Skötsel av gräsytor + lekplats

September Arbetsdag

 

 

Folkmängd i Ormaryd enligt SCB

 

år: 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015

folkmängd: 208 235 203 188 195 186 216

 

Samhällsföreningens planerade aktiviteter 2018

Bygdegården

Om du vill boka bygdegården så ska du kontakta Barbro på tel. 80335.

Mer info finns här

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till samhällsföreningen ska betalas senast den sista mars.

Betala in på plusgiro 989791-9.

Avgiften är 75: - per person eller 125: - per familj.

Skriv namn på inbetalningen och gärna namn på alla i familjen

samt e-postadress

g till Ormaryds järnvägsstation

 

Tidtabellen för tågen finns här

 

 

Buss till Ormarydsvägen/väg 40

 

Tidtabellen för buss nr 301 finns här

 

Ormaryds samhällsförening

Vi arbetar för att skapa trivsel, gemenskap och utveckling i samhället.

Vi sköter om lekplatsen,

badplatsen, näridrottsplatsen

och sjöparken samt arrangerar aktiviteter för alla åldrar.